1. Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

2. Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

A. Thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng

Vietcombank – HN

Số tài khoản: 0021002029590

Chủ tài khoản: LÊ THỊ NĂM

Viettinbank – Nam Thăng Long

Số tài khoản: 108001320295

Chủ tài khoản: LÊ THỊ NĂM

B. Thanh toán qua hình thức thu hộ

Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post (Hình thức nhận hàng với trả tiền)

Thông tin liên hệ :